Η ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας, πραγματοποιήθηκε, σήμερα Τρίτη 21/02/2023, με μεγάλη επιτυχία, ενδεικτική – δειγματική διδασκαλία, με θέμα: «Η ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας».

Η συγκεκριμένη δράση, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως ενδοσχολική επιμόρφωση , με γνώμονα την αγαστή συνεργασία της διοίκησης του σχολείου με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών.

Ευχαριστούμε πολύ την κα Κατσούγκρη Αναστασία,Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου, για την εξαιρετική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και των βημάτων που οδηγούν τους μαθητές στον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, βασίστηκαν στο βιβλίο της κας Κατσούγκρη, « Μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση. Εργαζόμαστε δημιουργικά στο Δημοτικό.» Πράγματι, σήμερα εργαστήκαμε δημιουργικά, δείχνοντας πώς ένα φύλλο εργασίας μπορεί να γίνει η αφόρμηση για βιωματική και διερευνητική μάθηση.

Ως προς την οργάνωση του χώρου, δημιουργήσαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μια προσωμείωση αίθουσας με πίνακα, προτζέκτορα, τα θρανία των μαθητών και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που απαιτούνταν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία. Περιμετρικά των θρανίων, τοποθετήθηκαν καθίσματα για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους γονείς των μαθητών.

Επιλέξαμε 5 φύλλα εργασίας από το βιβλίο της κας Κατσούγκρη και σχεδιάσαμε δραστηριότητες για τα παιδιά χρησιμοποιώντας χειραπτικά υλικά για να υπάρχει βιωματική και αισθητηριακή ενεργοποίηση.

Το πρώτο μέρος αφορούσε στην αναγνώριση των φωνημάτων και των αντίστοιχων γραπτών συμβόλων για να ελέγξουμε κατά πόσο έχει κατακτηθεί από τα παιδιά η διάκριση μεταξύ των γραμμάτων.

Στη συνέχεια δουλέψαμε με τις ψευδολέξεις για να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορούν να «σπάσουν τον κώδικα» της ανάγνωσης και εστιάσαμε στην ερμηνεία του ανύπαρκτου νοήματος των ψευδολέξεων.

Ακολούθως, οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων, έφτιαχναν λέξεις πάνω σε επιδαπέδιο παιχνίδι και οι γονείς συμμετείχαν προσπαθώντας να μαντέψουν τη λέξη.

Κλείσαμε με δραστηριότητες ανάγνωσης και κατανόησης του κειμένου που διάβασαν τα παιδιά, ενεργοποιώντας την συμμετοχή τους με τις κατάλληλες ερωτήσεις.

Ο βασικός σκοπός αυτής της δειγματικής διδασκαλίας ήταν να δείξουμε στους εκπαιδευτικούς πρωτότυπους τρόπους εκπαιδευτικής πρακτικής και να βοηθήσουμε τους γονείς με προτάσεις για δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι.

Ευχαριστούμε πολύ, τον κο Μαρκαντώνη Χρήστο, Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την τιμή που μας έκανε να παρευρεθεί στην σημερινή δράση του σχολείου μας και να συνεισφέρει κι εκείνος με τη σειρά του στον εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε με το πέρας της δειγματικής διδασκαλίας.

Μεγάλη ήταν και η χαρά μας από την ανταπόκριση των γονέων στην πρόσκληση του σχολείου. Οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής που διανύουμε απαιτούν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, σε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης για να μπορούμε να μιλάμε για μια αποτελεσματική εκπαίδευση με γνώμονα την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών και την ενεργή συμμετοχή τους στην καθημερινή πρακτική.

IMG 4115

IMG 4120

IMG 4124

IMG 4131

IMG 4133

IMG 4143

ΔΗΜΟΦΙΛΗ