“Γινόμαστε εξερευνητές και ανακαλύπτουμε τα μυστικά της Γης” (2)

   Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της Ε' τάξης με τίτλο: “Γινόμαστε εξερευνητές και ανακαλύπτουμε τα μυστικά της Γης”, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών. Στόχος ήταν η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών στο διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας κι η εξοικείωσή τους με τα ψηφιακά μέσα κι εργαλεία. Επιπλέον το εν λόγω σχέδιο δράσης στόχευε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και της συλλογικότητας μεταξύ των μαθητών των δύο τμημάτων.

   Οι μαθητές της Ε' τάξης έκαναν ένα “ταξίδι” στον Βόρειο και Νότιο πόλο προκειμένου να γνωρίσουν τις συνθήκες ζωής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητά μας. Το “ταξίδι” αυτό ξεκίνησε με την προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο: “Το ταξίδι του αυτοκράτορα”,πουσκοπό είχε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια, οι μαθητές μέσα από πειράματα με πάγο, που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη από τους ίδιους σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, παρατήρησαν πώς το λιώσιμο των πάγων στους πόλους της Γης επηρεάζει τη στάθμη των θαλασσών. Η χρήση του ψηφιακού εργαλείου Time lapse της Google Earth, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να ταξιδέψουν ψηφιακά στην επιφάνεια της Γης και να παρατηρήσουν τις αλλαγές που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή σε αυτή κατά τα τελευταία 37 έτη. Επιπλέον, οι μαθητές κατασκεύασαν μια μακέτα ηφαιστείου σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων και τον εκπαιδευτικό των Εικαστικών. Το ηφαίστειο αυτό “ενεργοποίησαν” σε δεύτερο χρόνο στον αύλειο χώρο του σχολείου με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού των Εικαστικών.

   Οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά, συνεργάστηκαν ομαλά και αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις. Απέκτησαν μεγαλύτερη εξοικείωση στη χρήση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας.

                                                                        Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αγγελική Γκουλιοπούλου, Αναστασία Κωνσταντινίδου, Αλεξάνδρα Παπαδάκη, Νίκος Γκίκας

IMG 9386

IMG 9385   

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ