Σχ.έτος 2013-14 Δράσεις

Πρόγραμμα Εφαρμογής Καινοτόμων Πρακτικών μέσω της Βιωματικής Μάθησης

Οι βασικές δεξιότητες της γλώσσας (γραμματισμός ? literacy) αναφέρονται στην ικανότητα ανάγνωσης, τον αυτοματισμό, τη γραφή και την ορθογραφημένη γραφή καθώς και την αριθμητική ικανότητα.

Αντίθετη ακριβώς έννοια αποτελεί ο αναγραμματισμός που αναφέρεται σε έλλειμμα των δεξιοτήτων που αναφέραμε, χωρίς να συντρέχει οργανική δυσλειτουργία ή νοητική υστέρηση.

Μια ευρύτερη χρήση του όρου δεν αναφέρεται μόνο στην αναγνωστική ικανότητα και την ορθή γραφή (ορισμοί χαμηλού επιπέδου) αλλά σχετίζεται με πιο σύνθετα συστήματα επικοινωνίας (ορισμοί υψηλού επιπέδου), καθώς και με μη γλωσσικά κείμενα όπως εικόνες ή σχεδιαγράμματα. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι και οι δύο ομάδες ορισμού της έννοιας του γραμματισμού συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της μάθησης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ιρλανδίας, όπου τονίζεται ότι η δεξιότητα της ανάγνωσης περιλαμβάνει τόσο τη διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης, όσο και τη διαδικασία μάθησης μέσω της ανάγνωσης (EnglishLanguageCurriculum) (NCCA 1999:Irland).

Είναι γεγονός ότι ο γραμματισμός αποτελούσε και αποτελεί κριτήριο κοινωνικής καταξίωσης και η έλλειψή του κριτήριο κοινωνικού στιγματισμού.

Αφετηρία του γραμματισμού αποτελεί το οικογενειακό περιβάλλον με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας και την ικανότητα επικοινωνίας σε διάφορες περιστάσεις μέσα από διαφορετικά είδη λόγου(προαναγνωστικές δεξιότητες).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχολικός γραμματισμός, ο οποίος συνδέεται με τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής και την ανάπτυξη γνωσιακών δεξιοτήτων. Εδώ μιλάμε πλέον για στρατηγικές πρόσβασης σε μεμονωμένες λέξεις και για στρατηγικές αναγνώρισης των λέξεων. Το σχολείο αποτελεί το περιβάλλον όπου μέσα από τις δραστηριότητες των παιδιών και την εκδίπλωση των αναγνωστικών ικανοτήτων, διαμορφώνεται η κυρίαρχη ιδεολογία για την μόρφωση και την κουλτούρα γενικότερα και μπαίνουμε σταδιακά σε μια άλλη μορφή,αυτή του κοινωνικού γραμματισμού.

Σχεδιάζοντας τον προγραμματισμό μου για τη σχολική χρονιά 2012-2013, και σε συνεργασία με τις σχολικές συμβούλους της 3ης Περιφέρειας Βοιωτίας και της 29ης Περιφέρειας Πρωσχολικής Αγωγής, την κα Ζουγανέλη Άννα και την κα Μπασαγιάννη Ελευθερία, καθώς και με την Διευθύντρια του σχολείου στο οποίο υπηρετώ, κα Νίκα Δέσποινα, οργανώσαμε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα Διάχυσης των Καινοτόμων Πρακτικών στα μαθήματα της γλώσσας και των Μαθηματικών,αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση και την παιγνιώδη διδασκαλία.Καταφέραμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία με τρόπο ελκυστικό για τους μικρούς μαθητές.

Το πρόγραμμά μας παρουσιάστηκε σε δύο ημερίδες, στη Λιβαδειά στις 12/02/2013 με θέμα «Η Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» και στη Θήβα στις 5/03/2013 με θέμα «Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές στο Σύγχρονο Σχολείο».

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ