Εκπαιδευτικοί 2019 - 2020

 

Oι εκπαιδευτικοί του σχολείου για το σχολικό έτος 2019-20

1. Νίκα Δέσποινα , Διευθύντρια

2. Σαχινίδου Μαρία, Α1

3. Κατσιφή Αικατερίνη, Α2

4. Μέλλος Βασίλης, Β1

5. Πετκόπουλος Βασίλης, Β2

6. Νικολάου Μαρία, Γ1

7. Δρίτσα Χρυσή, Γ2 , Υποδιευθύντρια

8. Δαλακούρα Ιωάννα, Δ1

9. Σπανογεώργος Αλέξανδρος, Δ2

10.Βούλγαρη Αγγελική, Ε1

11.Δημτσούδη Αγγελική, Ε2

12. Καρατάσιου Βαρβάρα, ΣΤ1

13.Τσακνάκης Θωμάς, ΣΤ2

14. Παρασχή Σταυρούλα,ΣΤ2

15. Καραγιάννη Βασιλική, Αγγλικά

16. Αποστολίδου Χρύσα , Φυσική αγωγή

17. Τάσιου Αγορίτσα, Αγγλικά

18. Μπαλιάμης Νικόλαος, Φυσική αγωγή

19. Καβουρής Παναγιώτης

20. Ευαγγέλου Ελένη, Τμήμα Ένταξης

21.Τσιάντου Χριστίνα, Εικαστικά

22.Χαρίτος Δημήτρης, Πληροφορική

23.Μητσάκη Αικατερίνη,Γαλλικά

24.Κοντορλή Μαρία -Ελένη , Παράλληλη Στήριξη

25. Ζαφείρη Αδαμαντία, Παράλληλη Στήριξη

26.Παναγιωτίδου Παναγιώτα, Παράλληλη Στήριξη

27.Γιδάρης Στυλιανός , Παράλληλη Στήριξη

28. Φώτης Εμμανουήλ, Τμήμα Υποδοχή

29. Εκατοδράμη Σωτηρία, Γερμανικά

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ