Εκπαιδευτικοί 2021-22

Oι εκπαιδευτικοί του σχολείου για το σχολικό έτος 2021-22

1. Νίκα Δέσποινα , Διευθύντρια

2.Σαχινίδου Μαρία, Α1

3.Κατσιφή Αικατερίνη , Α2

4. Καρατάσιου Βαρβάρα, Β1

5. Γκουλιοπούλου Αγγελική, Β2

6. Βούλγαρη Αγγελική, Γ1

7. Χαϊδεμένου Αναστασία, Γ2

8.Δρίτσα Χρυσή, Δ1-Υποδιευθύντρια

9.Μπλαράς Αλέξανδρος , Δ2

10. Πετκόπουλος Κωνσταντίνος, Ε1

11.Χαϊδεμένος Αθανάσιος, Ε2

12. Πετρίδης Ευδόκιμος, ΣΤ1

13.Σπανογεώργος Αλέξανδρος, ΣΤ2

14. Μπαλιάμης Νικόλαος, Φυσική Αγωγή

15. Καραγιάννη Βασιλική, Αγγλικά

16. Αποστολίδου Χρύσα , Φυσική αγωγή

17.Κυριαζή Ελένη , Αγγλικά

18. Ελευθερίου Σοφία, Μουσικός

19. Καβουρής Παναγιώτης

20. Μπραζιώτη Αργυρώ, Τμήμα Ένταξης

21. Ταρώνη Δήμητρα , Παράλληλη Στήριξη

22.Ακριώτη Παρασκευή, Εικαστικά

23. Χαρίτος  Δημήτρης, Πληροφορική

24.Τσάκωνα Ειρήνη , Παράλληλη Στήριξη

25. Μητσάκη Αικατερίνη ,Γαλλικά

26.Αργυρούλη Μαρία, Τμήμα Υποδοχής

27.Κούρτη Μαρκέλα, Θεατρική Αγωγή

28. Παπαδοπούλου Βασιλική, Νοσηλεύτρια

29.Μπακοπούλου Βασιλική, Ψυχολόγος

30.Θεοφίλου Παρασκευή,Ε.Β.Π

31.Παπαδοπούλου Δήμητρα, Ε.Β.Π

Εκπαιδευτικοί 2019 - 2020

 

Oι εκπαιδευτικοί του σχολείου για το σχολικό έτος 2019-20

1. Νίκα Δέσποινα , Διευθύντρια

2. Σαχινίδου Μαρία, Α1

3. Κατσιφή Αικατερίνη, Α2

4. Μέλλος Βασίλης, Β1

5. Πετκόπουλος Βασίλης, Β2

6. Νικολάου Μαρία, Γ1

7. Δρίτσα Χρυσή, Γ2 , Υποδιευθύντρια

8. Δαλακούρα Ιωάννα, Δ1

9. Σπανογεώργος Αλέξανδρος, Δ2

10.Βούλγαρη Αγγελική, Ε1

11.Δημτσούδη Αγγελική, Ε2

12. Καρατάσιου Βαρβάρα, ΣΤ1

13.Τσακνάκης Θωμάς, ΣΤ2

14. Παρασχή Σταυρούλα,ΣΤ2

15. Καραγιάννη Βασιλική, Αγγλικά

16. Αποστολίδου Χρύσα , Φυσική αγωγή

17. Τάσιου Αγορίτσα, Αγγλικά

18. Μπαλιάμης Νικόλαος, Φυσική αγωγή

19. Καβουρής Παναγιώτης

20. Ευαγγέλου Ελένη, Τμήμα Ένταξης

21.Τσιάντου Χριστίνα, Εικαστικά

22.Χαρίτος Δημήτρης, Πληροφορική

23.Μητσάκη Αικατερίνη,Γαλλικά

24.Κοντορλή Μαρία -Ελένη , Παράλληλη Στήριξη

25. Ζαφείρη Αδαμαντία, Παράλληλη Στήριξη

26.Παναγιωτίδου Παναγιώτα, Παράλληλη Στήριξη

27.Γιδάρης Στυλιανός , Παράλληλη Στήριξη

28. Φώτης Εμμανουήλ, Τμήμα Υποδοχή

29. Εκατοδράμη Σωτηρία, Γερμανικά

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ